Prezentarea companiei

CASA S.A.

este o societate comercială pe acțiuni, de tip închis, cu capital integral privat, fondată în anul 1999 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, în scopul creării de valoare pentru acționari, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub numarul J04/768/1999, Cod Unic de Înregistrare RO 8376788.

 

Capitalul social în sumă de 8.201.570 RON este divizat într-un număr de 3.280.628 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 RON/acțiune și este deținut în procent de 99,0262% de către Societatea de Investiții Financiare Moldova, restul acțiunilor aparținând unui număr de 180 acționari persoane fizice.

 

Principalele activități desfășurate de societate constau în Consultanță pentru afaceri și management, efectuarea de investiții și tranzacții cu bunuri imobiliare, închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, administrarea de imobile aparținând terților. În paralel, societatea prestează servicii specializate de compensări pentru agenții economici, fiind autorizată în acest sens de către Ministerul Economiei ca Centru Teritorial de Compensări încă din anul 2004.

 

Societatea administrează active imobiliare în valoare netă de aprox. 7.000.000 lei, portofoliul imobiliar cuprinzând un număr de 11 imobile situate în diverse municipii reședință de județ (Suceava, Botoșani, Piatra Neamț, Bacău, Iași, Galați, Brăila, Tulcea), cu o suprafață utilă de aproximativ 3.000 mp.

 

Managementul societății este asigurat de către un Administrator unic, ales de Adunarea Generală a Acționarilor iar auditarea situațiilor financiare este asigurată de un auditor extern independent.