Centru teritorial de compensari

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/1999 şi a Hotărârii de Guvern nr. 685/1999, Institutul de Management şi Informatică (IMI) este abilitat să gestioneze unitar informaţiile primite de la contribuabili, persoane juridice, referitoare la facturi pe furnizori/clienţi restante de peste 30 de zile de la data scadenţei şi cu valori mai mari de 10.000 lei. Totodată, pe baza informaţiilor primite, IMI identifică circuitele de compensare şi organizează şedinţele de compensare.

 

În data de 09 iunie 2004, Institutul de Management şi Informatică din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului a acreditat S.C. CASA S.A. cu sediul în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94-C, judeţul Bacău, având Codul Unic de Înregistrare 8376788 şi numărul de ordine în Registrul Comerţului J04/768/1999 ca „CENTRU TERITORIAL DE COMPENSARE”, urmând ca acesta să-şi desfăşoare activitatea în strictă concordanţă cu prevederile H.G. nr. 685/23.08.1999.

 

Centrul Teritorial de Compensare S.C. CASA S.A., pe baza informaţiilor afişate pe site-ul IMI, organizează şedinţe de compensare, întocmeşte ordinele de compensare aferente circuitelor de compensare, asigură actualizarea informaţiilor rezultate în urma compensării şi predă la IMI documentele originale rezultate la şedinţele de compensare pentru verificare şi acceptare.

 

Dorind să contribuim în mod eficient la rezolvarea nevoilor agenților economici de eliminare a blocajelor financiare şi de reducere a costurilor legate de deplasările la sediul IMI din Bucureşti, avem plăcerea de a vă invita să apelaţi la Centrul de Compensare S.C. CASA S.A. Bacău, tariful perceput pentru serviciile prestate fiind de numai 150 lei inclusiv TVA / agent economic / circuit de compensare.

Sperând că oferta noastră corespunde nevoilor şi exigenţelor dvs., vă invităm să ne contactaţi la sediul nostru din Bacău, str. Pictor Aman nr. 94-C (clădirea „Casa Albastră”) sau la telefon 0234.570.553, fax 0372.892.025, e-mail: office@casabacau.ro

 

Pentru detalii puteți să ne contactați la datele de contact de mai sus precum și să vizitați site-ul gama.imi.ro