A.G.A. 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CASA S.A. din 24 aprilie 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CASA S.A. din data de 24 aprilie 2014

Convocator, Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CASA S.A. Bacau din data de 24.04.2014, Raportul de activitate pentru anul 2013 al administratorului unic, Situatii financiare, Propunere privind repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2013, Programul de activitate pentru anul 2014, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014, Bugetul cheltuielilor de functionarepentru exercitiul financiar 2014, Bugetul de investitii pe anul 2014.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CASA S.A. din 3 noiembrie 2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CASA S.A. din data de 3 noiembrie 2014

Convocator, Note, Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CASA S.A. Bacau din data de 3.11.2014, Monitorul Oficial al Romaniei partea aIVa nr. 399 din 22.01.2015.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CASA S.A. din 18 decembrie 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CASA S.A. din data de 18 decembrie 2014

Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CASA S.A. Bacau din data de 18.12.2014, Programul de activitate pentru anul 2015, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015, Bugetul de investitii pe anul 2015.