Lamuriri compensari

Inspectorii de compensare sunt persoanele care reprezintă persoana juridică ce solicită serviciului de compensare să-i presteze activități în vederea compensării.

 

Inspectorul de compensare este desemnat, pentru fiecare ședință, printr-o împuternicire acordată de persoanele care reprezintă persoana juridică (conducătorul unității).

 

Pentru salariații societăților care sunt împuterniciți să participe la ședințele de compensare, pe lângă împuternicirea completată corect și complet cu toate informațiile (funcția, telefon, acte de identitate, adresa, data compensării), copia după actul de identitate al împuternicitului, este obligatorie prezentarea copiei dupa adeverința de salariat eliberată de unitate, conform modelului anexat.

 

Pentru împuterniciții care nu sunt salariați ai societăților care îi împuternicesc, este obligatoriu ca împuternicirea să fie autentificată la notariat și să prezinte și copia dupa actul de identitate.